• Rambla del Poblenou, 51
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El cos de l’arrimador està decorat amb fulles de vinya sobre un fons blanc. La sanefa d’acabament consisteix en línies sinuoses de color verd clar sobre fons taronja i granat que formen gotes; a intervals regulars estan ornades amb violetes i fulles de vinya. La peça de bordó que tanca la composició i el sòcol són de color verd clar.
Època: posterior a inici segle XX, època de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: inici segle XX
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 2992