• Rambla del Poblenou, 51. Casa Josep Creus Aymerich
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El cos de l’arrimador està decorat amb fulles de vinya sobre un fons blanc. La sanefa d’acabament consisteix en línies sinuoses de color verd clar sobre fons taronja i granat que formen gotes; a intervals regulars estan ornades amb violetes i fulles de vinya. La peça de bordó que tanca la composició i el sòcol són de color verd clar.
Època: 1912-1914 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Josep Masdeu Puigdemasa
Època: 1912-1914
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa entre mitgeres [En línia].
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
POBLES DE CATALUNYA. Casa Josep Creus Aymerich [En línia].

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022