Som l’Arxiu del teu districte i ens ocupem de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del teu àmbit territorial.

Conservem, tractem i fem accessible la documentació produïda i rebuda per l’Administració municipal dels districtes des dels seus orígens. A més, ens ocupem dels fons i la col·lecció que entitats, institucions o particulars dipositen a través de donacions, perquè són d’interès per a la història dels barris de Barcelona i del seu veïnat.

Algunes de les nostres funcions són les següents:

  • Garantir el dret d’accés als fons documentals.
  • Vetllar per la protecció del patrimoni documental.
  • Afavorir la difusió dels fons documentals i de la història dels barris de Barcelona.

També ens ocupem de la gestió documental de l’Administració del districte i contribuïm a millorar l’eficàcia i la transparència de l’Administració municipal.

Els arxius municipals de districte formem part de l’Arxiu Municipal de Barcelona, juntament amb l’Arxiu Històric, l’Arxiu Contemporani, l’Arxiu Fotogràfic i els arxius centrals. Barcelona es divideix en deu districtes i cadascun disposa del seu arxiu municipal propi:

 

A quin districte et vols adreçar?

Tipo de plantilla
Background image
Background color
#444444 0