Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023

El Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023, liderat per la Direcció d'Arxius, és el resultat d'un procés participatiu que garanteix processos coordinats de treball i una presa de decisions amb la màxima implicació dels professionals dels diferents nivells de l'organització.

Per tal de ser un instrument dinàmic i útil a la gestió, es revisa i s'adapta permanentment a les necessitats i processos de canvi.

MISSIÓ 

L'Arxiu Municipal de Barcelona és un servei públic essencial que garanteix l'accés i l'ús dels documents per assegurar els drets de les persones i contribuir a la memòria, el coneixement de la ciutat i el desenvolupament de la societat en un entorn digital.

VISIÓ

L'Arxiu Municipal de Barcelona vol ser el referent d'arxiu en l'era digital, obert i per a tothom. 

Els nostres VALORS són:

  • L'accessibilitat, que inclou la transparència, la disponibilitat, la comunicació, l'escolta i la voluntat de servei.
  • La innovació, que inclou la creativitat, el canvi i la millora contínua.
  • La col·laboració, que inclou la cooperació, la rendibilitat, l'eficiència i el treball en equip.

Les LÍNIES ESTRATÈGIQUES plantejades són:

  • Enfortir la vinculació amb la ciutadania per potenciar el coneixement de la memòria de Barcelona a través del patrimoni documental. 
  • Garantir la protecció i l'accés als documents i recursos d'informació a totes les persones.
  • Facilitar la transició digital de l'Ajuntament de Barcelona per a una gestió eficient dels documents.
  • Desenvolupar un model organitzatiu i professional que doni resposta a les necessitats de la ciutat.