Apostem per una estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat que contribueixi al desenvolupament econòmic dels barris i els districtes i que respongui a les necessitats de les persones, les empreses i els diferents actors econòmics del territori. El conjunt de serveis i programes que es despleguen per al desenvolupament econòmic del territori personalitzen i acosten serveis més especialitzats de Barcelona Activa i en són el canal d’entrada.

Objectius

  •  Actualitzar l’Estratègia de Desenvolupament de Proximitat 2020-2023
  • Desplegar els Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) dels 6 districtes.
  • Impulsar accions singulars per al desenvolupament econòmic de proximitat, vinculades a espais de referència.
  • Impulsar actuacions de promoció econòmica i ocupacionals del territori mitjançant noves fórmules de finançament de projectes.

Accions

  • Disseny d’una convocatòria única de subvencions per a projectes d’impuls econòmic als territoris.
  • Escalar els projectes de dinamització de locals buits en planta baixa.
  • Reforç dels Punts de Defensa de Drets Laborals i els Punts d’Atenció a l’Activitat Econòmica al territori.
  • Acord de nous projectes de proximitat vinculats al Pla de Barris.
Portal de l'Àngel, Barcelona