2014, Any Internacional de la Família

Una celebració a la ciutat

Les famílies són el nucli de vida d'on la nostra ciutat es nodreix. La xarxa de relacions afectives, de cura i econòmiques, que avis, adolescents, mares, pares i fills construeixen en el dia a dia, fan que la ciutat es mantingui viva, que creixi i ens transformi.

A Barcelona tenim un projecte comú que no seria possible sense el suport que les persones unides per vincles de parentiu o de convivència decideixen donar-se entre si.

La nostra ciutat acull a la família, estem en família, Barcelona és família. Durant tot el 2014 la família va ser al punt de mira de la nostra ciutat.

L’ Ajuntament de Barcelona es va unir a la celebració que Nacions Unides va fer del vintè aniversari de la proclamació de l’Any Internacional de la Família amb l’objectiu de ressituar a les famílies i les seves necessitats en el centre de l'atenció pública.

Una aposta que l’Ajuntament impulsa i renova amb la creació de polítiques adreçades a la família com ho demostra la confecció i aprovació del Pla Municipal de Família 2013-2016.

Què és Barcelona és família?

Barcelona és família va ser una celebració i una reflexió. Durant tot l’any es van proposar trobades, diàlegs i activitats, al voltant de vuit valors que les famílies celebren i comparteixen.

 • Diàleg
 • Cooperació
 • Educació
 • Coresponsabilitat
 • Aprenentatge
 • Confiança
 • Cura
 • Solidaritat

 

Juntament amb els valors, Barcelona és família va abordar tres temàtiques centrals que com a diàlegs ens vam proposar  reflexionar sobre els reptes i responsabilitats davant els quals es troba la família actualment.

 • Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
 • L’economia i les famílies
 • La relació de la família amb les tics (tecnologies de la informació i la comunicació)