Valors promoguts en l'Any Internacional de la Família

En el marc de l’Any Internacional de la Família es van establir vuit valors centrals sobre els quals giraven els missatges i les accions programades a través de diferents vídeos.

Aquest valors centrals són:

El diàleg

Escoltar atentament als altres i fer-nos entendre pels altres. És el camí per arribar a acords, solucionar problemes i manifestar-nos les emocions. El diàleg és la base de la convivència.

La coresponsabilitat

Compartim amb igualtat i equilibri les responsabilitats amb aquells que estimem. Tothom tenim un paper a jugar i un compromís amb la societat.

La cooperació i la solidaritat

Amb el treball compartit i l’ajuda mútua aconseguim els objectius comuns. Més enllà de les nostres preocupacions i interessos personals col·laborem amb els altres. La societat es va trenant amb nusos d’empatia, esforç i treball compartit.

La confiança

Volem sentir-nos capaços davant les noves situacions, La seguretat i el suport que els altres dipositen en nosaltres ens fan avançar

L’aprenentatge i l’educació

De mica en mica l'assimilació de les vivències i experiències compartides amb els que estimem, ens motiven i ens ajuden a créixer com a persones. L'educació és recíproca: implica un intercanvi d'experiències. Una part de la nostra manera de pensar, sentir i actuar és fruit de generacions anteriors i amb les experiències pròpies les enriquim i transmeten.

La cura

Els llaços afectius que fomentem al nostre àmbit familiar ens porten a prestar atenció i interès pels altres. Així construïm una societat inclusiva alhora que prospera.