Activitats del Centre per a Famílies amb Adolescents

Espai per a famílies amb adolescents, on elles son les protagonistes, on poder reflexionar sobre la vivència com a mares i pares d'adolescents,
Quan:
14/10/2020 a 02/06/2021
La risoteràpia es donar-se el permís per riure, jugar i gaudir, sense judicis i sense límits per arribar a un estat de benestar conscient i present
Quan:
12/04/2021 a 17/05/2021
Amb aquest taller volem donar una visió objectiva del consum de drogues, desmitificar tòpics i mites i abordar com influeixen els mandats de gènere en el consum de drogues dels i les joves
Quan:
06/05/2021
Sovint, entenem el conflicte com quelcom negatiu i arribada l'adolescència ens podem desbordar a l'hora de pactar
Quan:
11/05/2021
La família és una peça clau en la prevenció i detecció dels usos i consums de drogues i altres conductes de risc.
Quan:
13/05/2021
Aquesta xerrada pretén crear un espai per compartir claus educatives i reflexions per tractar l’acompanyament a les sexualitats d’infants o joves des d’una mirada feminista.
Quan:
20/05/2021
Sovint, entenem el conflicte com quelcom negatiu i arribada l'adolescència ens podem desbordar a l'hora de pactar
Quan:
28/05/2021
Quins són els símptomes per identificar que s’ha perdut el control? Existeixen uns factors de risc que afavoreixen l’addicció? Té tractament i quina és la seva eficàcia? Què podem fer per prevenir l’addicció al joc? De totes aquest
Quan:
03/06/2021
La comparació i la rivalitat entre germans i entre els iguals és habitual. Quines necessitats emocionals hi ha darrere l'enveja? Què cal comprendre?
Quan:
07/06/2021
Vivim en un món dominat per un estil de consum consumista que travessa totes les esferes de la vida: relacions, oci, sexualitat...
Quan:
10/06/2021