Activitats del Centre per a Famílies amb Adolescents

El FAR és un espai de trobada per a famílies amb adolescents*, on elles son les protagonistes. És un espai on poder reflexionar sobre la vivència com a mares i pares d'adolescents
Quan:
05/10/2021 a 14/06/2022
Treballarem a través de la consciència corporal, el desbloqueig de tensions emocionals i trobant eines per poder-nos distensionar.
Quan:
08/11/2021 a 20/12/2021
Dins de la mateixa família, cada adolescent compta amb adults que adopten diferents rols i poden utilitzar diferents estils educatius. Reflexionarem sobre el consens parental.
Quan:
11/11/2021
Reflexionarem sobre diferentsmodels de construcció de lamasculinitat i la feminitat en el móncontemporani, a partir de lacomparació de tres relats, que ensfaran de metàfora: el de Tarzan, el dePeter Pan i el de Blade Runner
Quan:
15/12/2021