Què és el centre per a Famílies amb Adolescents?

El Centre per a Famílies amb Adolescents és un servei de l'Ajuntament de Barcelona adreçat a les persones que exerceixen el rol parental (pares, mares o tutors/es). Oferim informació, formació i orientació amb els objectius següents:

  • Afavorir l'autoconeixement, la revisió i reconeixement de la funció parental
  • Contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat
  • Acompanyar en l'exercici empàtic sobre l'etapa adolescent
  • Millorar l'assertivitat i la capacitat de posar límits millorant, si escau, les habilitats comunicatives
  • Proporcionar experiències en un context grupal i/o individual en què es pugui viure la diversitat i el conflicte com una oportunitat d'aprenentatge

Els i les joves de 12 a 20 anys disposen d'un servei que treballa en estreta relació amb el  Centre per a Famílies amb Adolescents.

Es tracta dels punts Aquí t'escoltem que s'ubiquen en diferents equipaments juvenils de Barcelona. Des d’aquest servei es proporcionen eines i recursos als nois i noies per enfortir les seves habilitats personals i socials, i fomentar el seu creixement personal des de l’atenció individual i les activitats grupals.