La coresponsabilitat en l’educació, a debat

L’objectiu d’aquest Fòrum és crear un espai de trobada i de diàleg entorn del paper de les famílies en l’educació.

Per això, durant la jornada s’han fet tallers per compartir experiències entre totes les AMPA en què s’han il·lustrat pràctiques d’èxit per millorar l’escola. També hi han participat experts en la relació escola-família.

“Aquests espais de trobada són absolutament necessaris per impulsar una qualitat educativa que porti els nostres fills a ser bons ciutadans i a implicar-se en la ciutat”, ha explicat María Ángeles, membre d’una AMPA.

Els pares i mares, a banda d’acompanyar-los a l’escola, ajudar-los a fer els deures o anar a les reunions de classe, també volen incidir en altres aspectes de l’educació dels seus fills. Des de les federacions d’AMPA es vol ampliar la implicació de les famílies en la presa de decisions de l’àmbit educatiu.

“Volem que les famílies també siguin protagonistes i això s’aconsegueix tenint coses a fer, obligacions concretes. Volem que aquest protagonisme estigui ple de contingut”, ha explicat Àlex Castillo, president de la FAPAC.

En aquesta trobada hi han pres part, per primera vegada, totes les federacions d’AMPA que agrupen pares i mares dels centres educatius de Catalunya.

El llibre blanc de la participació de les famílies a les escoles

Durant el Fòrum s’ha presentat un decàleg titulat Llibre blanc de la participació de les famílies a l’escola, que dóna pautes per fomentar la implicació de les famílies a l’escola.

Els punts recollits en el llibre s’han dut a terme a partir d’una recerca en què hi han participat més de 200 persones. El decàleg és fruit del consens de famílies que representen tot el ventall de centres educatius de Catalunya.

La coresponsabilitat en l'educació, a debat