L’educació digital dels infants, en una guia

L’Institut Municipal d’Educació ha creat la guia digital Com t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles, pensada per a pares i mares que tenen fills en edat escolar.

Per als infants l’ús d’internet és un fet quotidià. Però aquestes xarxes plantegen un seguit de problemàtiques a les quals els nens i les nenes no estan habituats.

La protecció de dades i la identitat digital, les informacions falses o l’assetjament són alguns dels perills de la xarxa que els infants, sovint, no saben identificar.

És per això que pares i educadors han de treballar per inculcar-los valors digitals com la responsabilitat, l’ètica o l’empatia.

“Estem en un moment únic en què cal explicar als menors els valors que els permetran fer un bon ús de les xarxes i poder anar cap a un món millor”, ha explicat Dolors Reig, psicòloga social experta en xarxes socials i cultura digital.

Moltes famílies, però, no saben com afrontar aquesta tasca. Per orientar-les en l’educació digital dels seus fills neix la guia Com t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles, que recull, en un format breu i entenedor, alguns consells sobre l’ús de noves tecnologies.

“És un instrument que intenta ser molt pedagògic, molt clar per als pares acostumats a usar la tecnologia, però també perquè les famílies que no ho estan tant, ja tinguin la informació digerida”, ha exposat el regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy.

La guia s’ha elaborat amb la participació de diferents entitats com ara associacions de pares o el Centre d’Internet + Segura.