El programa Temps per tu, també durant les vacances

Ja fa tres anys que es va posar en marxa el programa Temps per tu durant el curs escolar, però ara s’ha engegat una prova pilot per dur-lo a terme durant els períodes vacacionals, de manera que de l’1 al 10 de setembre les Corts i Nou Barris ofereix aquest servei. Si funciona es podria ampliar a altres districtes de la ciutat i a altres períodes vacacionals.

El programa Temps per tu es va posar en marxa el 2011 i està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per dues entitats: Ràtio Associació i Joc viu. L’objectiu és fomentar la conciliació laboral i personal de les famílies que tenen fills amb algun tipus de discapacitat. De manera que ofereixen activitats per els nens i nenes els dissabtes del curs escolar, d’aquesta manera els pares disposen de temps personal. És un servei destinat a infants d’entre quatre i 18 anys que tinguin qualsevol tipus de discapacitat. A més, també ofereixen l’opció de que vinguin acompanyats dels seus germans.

Aquest anys hi ha una novetat. Dins del marc del 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família, s’ha engegat una prova pilot a les Corts i Nou Barris. De l’1 al 10 de setembre el Programa Temps per tu organitza activitats lúdiques adeqüades a les seves necessitats. La proposta ha tingut molt bona rebuda entre les famílies i si funciona des de l’Ajuntament estudiaran la possibilitat del curs vinent ampliar-ho a més districtes i a més períodes vacacionals.

El programa Temps per tu s’organitza a equipaments públics de tots els districtes de Barcelona i aquest any ofereix 200 places. Els interessats es poden inscriure fins al 23 de setembre i ho poden fer presencialment als equipaments on s’organitzin les activitats o a través del web de de l’Ajuntament.
 

 

 

 

 

 

El programa Temps per tu, també durant les vacances