Ambaixadors de l'Any de la Família. Noves tecnologies