22 de maig, Consell Plenari de Gràcia

21/05/2024 - 13:30

El Plenari ordinari es durà a terme, a les 18 hores, a la sala d'actes de la Seu del Districte (plaça de la Vila, 2). Es podrà seguir de manera presencial, o bé, per streaming.

La sessió ordinària del Consell de Districte de Gràcia tindrà lloc dimecres 22 de maig a la sala d’actes de la Seu del Districte (plaça de la Vila, 2). Prèviament, tindrà lloc la sessió extraordinària del Plenari. Es podrà seguir de manera presencial i també en directe a través del canal YouTube del Districte.

La sessió es podrà seguir en directe clicant el següent enllaç:
Consell Plenari de Gràcia

Per tal de garantir la participació ciutadana, les intervencions en la sessió plenària s’han de formular per avançat i de manera online, fins a 24 h abans, a través d’aquest enllaç.

Pots consultar l’ordre del dia al web del districte, al calendari d’òrgans de govern i participació.

La sessió comptarà amb servei de subtitulació en directe per a persones amb sordesa.

Ordre del dia: sessió ordinària de 22 de maig de 2024 a les 18h.
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

B) Part Informativa.
a) Despatx d’ofici.
Relació de les aprovacions de despesa des del 26 de febrer al 15 de maig del 2024
b) Informes
b.1) Mesura de govern per a la millora de la mobilitat al barri de La Salut, a l’entorn del
Park Güell.
b.2. Informe de la Regidora.

C) Part decisòria / Executiva

Què és el Consell Plenari?

El Consell és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del Districte, constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa. Les seves funcions principals són informar sobre proposicions i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afecten el territori.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·licitin prèviament.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).