Barcelona realitza una prova pilot del projecte Cityflows al Park Güell

24/11/2021 - 15:41

La setmana del 25 d’octubre es va realitzar, el pilot del projecte Cityflows finançat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) Urban Mobility al Park Güell.

Durant la passada setmana del 25 d’octubre va tenir lloc el pilot del projecte Cityflows al Park  Güell. El projecte vol demostrar com l’ús de les noves tecnologies pot ajudar als responsables dels espais d’alt interès turístic en la seva gestió. Per això, es centra en estudiar tecnologies que respectant les dades personals permetin recollir informació sobre com son els fluxos de mobilitat en aquestes ubicacions determinades, i com es processa aquesta informació per poder treure’n conclusions.

El projecte ha testejat tres tecnologies complementaries en tres pilots diferents arreu d’Europa, a les ciutats de Milan, Delft i Barcelona,  i ha integrat els resultats a un sistema de recolzament a la presa de decisions sobre la gestió d’espais d’alta ocupació anomenat CM-DSS (Crowd Management Decision Support System) per avaluar els resultats i proposar millores en la planificació i la gestió.

A la ciutat de Barcelona, concretament al Park Güell s’ha realitzat una prova pilot on des d’una vessant més tecnològica, el consorci del Cityflows ha desenvolupat uns equipaments amb tecnologia d’identificació de radio freqüència (RFID), i ha desplegat una infraestructura per connectar-lo amb el  CM-DSS.

Durant la setmana de realització del pilot, els lectors RFID es van distribuir en ubicacions especifiques del parc i es van  entregar etiquetes RFID als visitants a les dues entrades principals. D’ aquesta manera es va aconseguir recollir una mostra representativa dels visitants del parc, tenint en compte dos grups. En el primer grup es van considerar els visitants locals com son les veïnes i els veïns de la zona, usuaris de la plataforma d’advantatges a nivell cultural Gaudir més entre d’altres, i en el segon grup exclusivament els turistes. En total es va comptar amb la participació d’un total de 1.200 persones aproximadament.

L’objectiu de la prova pilot ha estat obtenir més informació dels fluxos i recorreguts dels visitants, i poder extreure patrons de mobilitat dins del parc. Per aconseguir aquest propòsit, el CM-DSS processarà la informació i proporcionarà resultats.

L’Institut Municipal d’Informàtica ha liderat aquesta prova pilot, amb la col·laboració del coordinador i dels socis del projecte TU Delft, UPC i CIMNE respectivament, i també amb la entitat externa IMAZ.

Aquest pilot no hauria estat possible sense la col·laboració de la Direcció de Turisme i indústries Creatives  de l’Ajuntament de Barcelona, de Barcelona Serveis Municipals i en especial dels treballadors del Park Güell i dels seus visitants, veïns i turistes que van col·laborar voluntàriament.