Comencen les sessions participatives per protegir el patrimoni de Gràcia

21/10/2020 - 13:31

La primera sessió temàtica del Procés de Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia es farà el dia 26 d'octubre a les 18h. Serà telemàtica i caldrà inscripció prèvia a través de la plataforma decidim.barcelona.

La primera sessió temàtica del Procés de Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia es farà el dia 26 d'octubre a les 18h. Serà telemàtica i caldrà inscripció prèvia a través de la plataforma decidim.barcelona.

Comença el procés participatiu del Procés de Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia (MPGM), que consistirà en sessions marc i tallers dividits per temàtiques (sostenibilitat ambiental, mobilitat, habitatge, activitat econòmica, patrimoni o equipaments).

La primera sessió, que es centrarà en la ‘Millora urbanística i ambiental de Gràcia’, serà el proper 26 d’octubre a les 18 h i serà on s’explicarà el procés de MPGM. Serà una sessió on line i per participar-hi caldrà inscriure’s prèviament a través de la plataforma decidim.barcelona.

Protecció del casc antic de Gràcia

Des del districte, s’estan impulsant dos documents urbanístics que tenen per objectiu garantir la conservació i el manteniment del caràcter, la identitat, la singularitat i les especificitats del casc antic de Gràcia.

Aquests dos documents, que estan directament relacionats entre si, són:

  • La revisió del Pla especial de protecció del patrimoni històric artístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia, el catàleg.
  • I la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) en aquest mateix àmbit, que inclourà els instruments urbanístics per conservar i mantenir l’àmbit en clau de regeneració i revitalització, i amb una visió mediambientalment sostenible integrada al planejament.

Els objectius de la MPGM són:

– El manteniment, la rehabilitació i la millora del paisatge urbà de les façanes i del teixit construït.
– La revisió de les afectacions urbanístiques.
– Afavorir el manteniment i foment dels usos d’habitatge i de les activitats que hi donin servei.
– La incorporació de totes les mesures possibles per al manteniment i millora dels espais amb arbrat i vegetació existents.
– Estructurar un sistema urbà eficient i sostenible des del punt de vista ambiental.
– L’avaluació del desenvolupament i grau d’adequació del PEMPRI.

Els tallers participatius es faran durant el mes de novembre i seran de diferents temàtiques (mobilitat i sostenibilitat, habitatge i activitat econòmica, patrimoni i equipaments).

  • 3/11: Taller mobilitat i sostenibilitat
  • 9/11: Taller habitatge i activitat econòmica
  • 17/11: Taller patrimoni i equipaments