Consell Plenari de Gràcia

28/04/2021 - 09:49

La propera sessió del Consell Plenari de Gràcia tindrà lloc a la Sala de Plens del Districte de Gràcia, el dimarts 4 de maig a les 18 h. El seguiment es podrà fer per streaming.

La propera sessió del Consell Plenari de Gràcia tindrà lloc a la Sala de Plens del Districte de Gràcia, el dimarts 4 de maig a les 18 h. El seguiment es podrà fer per streaming.

Degut a l’actual situació derivada de l’afectació de la Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, la sessió es realitzarà sense públic i amb l’assistència presencial d’una part dels membres del Consell de Districte. Tindrà lloc a la Sala de Plens del Districte de Gràcia, el 4 de maig a les 18 h. El seguiment es podrà fer per streaming en aquest enllaç.

El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president o la presidenta del Consell, dinou consellers i conselleres, el regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques. La ciutadania pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·liciti per escrit al registre municipal 24 hores abans de l’inici de la sessió, detallant el tema sobre el qual volen preguntar.

Podreu seguir el Consell Plenari per streaming al web ajuntament.barcelona.cat/gracia i a twitter amb el hashtag #PleGràcia.