Finalitzen les obres del nou carril bici a l'avinguda Vallcarca

30/03/2023 - 15:42

El nou carril a l'avinguda Vallcarca enllaça amb l’existent que arriba fins a la Plaça d’Alfons Comín, a la Ronda de Dalt.

El nou carril a l'avinguda Vallcarca enllaça amb l’existent que arriba fins a la Plaça d’Alfons Comín, a la Ronda de Dalt.

El nou carril bici de l’avinguda Vallcarca, entre la plaça Lesseps i el carrer Esteve Terradas, enllaça amb l’existent que arriba fins a la Plaça d’Alfons Comín, a la Ronda de Dalt. La longitud d’aquest nou tram és de 860 metres lineals. En sentit ascendent hi haurà un carril bici exclusiu i segregat per a bicicletes, a tocar de la vorera costat Besòs i en sentit descendent, serà compartit amb el bus i amb els vehicles i s’elimina un carril de circulació.

Algunes de les actuacions amb motiu del nou carril bici:

  • S’ha redefinit la illeta del carrer Ballester.
  • Col·locació de semàfors i noves canalitzacions.
  • S’han condicionat les voreres.
  • S’han realitzat nous embornals.
  •  Execució de tres plataformes per accedir al bus al llarg del recorregut del carril bici segregat en sentit ascendent.
  • Tasques de fressat a tot el tram i, posteriorment, es va aglomerar el paviment.
  • S’ha instal·lat i s’ha pintat nova senyalització i s’han col·locat pilones i peces separadores del carril bici segregat.