Guia d’assessorament sobre com incorporar la perspectiva intercultural per associacions

12/01/2022 - 15:53

#SubvencionsBCN 2022.

La incorporació de la perspectiva intercultural com a criteri d’avaluació transversal és una de les novetats de la Convocatòria General de subvencions d’enguany. Se li dóna la mateixa rellevància que a la resta de criteris transversals, perspectiva de gènere i perspectiva ecosocial, incloent-se dins dels criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat, suposant 0,4 punts.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el desplegament del Pla BCN Interculturalitat 2021-2030 i en les accions de la Mesura de Govern Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança que en l’eix 1 es compromet a integrar i desplegar la perspectiva intercultural en el conjunt de subvencions de l’Ajuntament a les entitats, tot reforçant la cooperació amb la xarxa associativa de la ciutat. L’objectiu és avançar cap a una ciutat més intercultural a partir dels principis d’igualtat, reconeixement de la diversitat, interacció positiva i diàleg intercultural, per construir una ciutat més inclusiva, dinàmica i justa, i afavorir la cohesió social i la convivència.

Guia de perspectiva intercultural

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Guia d’assessorament sobre com incorporar la perspectiva intercultural per associacions que inclou tot un seguit de recomanacions per facilitar la implementació de la dimensió intercultural en el teixit associatiu de la ciutat i en els seus projectes i activitats. Aquest criteri té una puntuació de 0,4 punts i valora, entre d’altres, si:

  • L’entitat incorpora la perspectiva intercultural en els seus estatuts, objectius o missió, memòria d’activitats i/o estructura organitzativa.
  • El projecte presentat preveu la incorporació de la perspectiva intercultural en el seu desenvolupament a partir de la seva metodologia (disseny, implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, valors que promou).
  • L’entitat adapta els seus espais per a les pràctiques culturals diverses, es celebren festivitats a l’entitat, es procura que la simbologia de diverses creences hi sigui present o compta amb persones de diferents orígens (no només a l’entitat, sinó també en els llocs de presa de decisions).

Per conèixer les especificitats de cada àmbit i programa, consulteu el següent >>enllaç<<.

Per què incorporar la perspectiva intercultural?

La mirada intercultural pren com a punt de partida la constatació d’una realitat social i cultural diversa. Incorporar la mirada intercultural a la tasca diària implica contribuir al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures minoritzades.

La perspectiva intercultural exigeix la incorporació de persones d’orígens diversos als debats i les reflexions que configuren la nostra ciutat i la nostra societat, debats que són continuats i permanents. La construcció social és un procés que no s’acaba mai, que ha d’escoltar i tenir presents totes les mirades i totes les persones des d’una perspectiva d’igualtat de drets i oportunitats.

Treballar des d’aquest enfocament implica tenir en compte els principis de: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural, en l’àmbit de la ciutat, de districte i de barri.

Més informació:

Sessió informativa on-line sobre l’aplicació de criteris en Perspectiva Ecosocial i Perspectiva Intercultural:

  • Dia: dimarts 18 gener
  • Hora: a les 16 h
  • Cal inscripció prèvia en aquest >>enllaç<<.