Renovació de les baranes del carrer Font del Coll

13/04/2021 - 10:16

El 19 d'abril s'iniciaran les obres de millora de les baranes.

El 19 d'abril s'iniciaran les obres de millora de les baranes.

A partir del 19 d’abril començaran les obres de renovació i millora de les baranes del carrer Font del Coll. Les baranes representen un element imprescindible per protegir al ciutadà i ajudar-lo a pujar, ja que es tracta del carrer amb més pendent del Districte de Gràcia i de tota la ciutat.

L’actuació consistirà a retirar les barres existents per posar-ne unes de noves amb passamà intermedi d’acer inoxidable. A més, també se substituirà la barrera de seguretat existent deteriorada.