Un de cada tres aspirants a la convocatòria d’agents de la Guàrdia Urbana és una dona

21/07/2020 - 10:33

Seguretat i prevenció. L’Ajuntament de Barcelona és la primera Administració que introdueix una quota del 40% de dones per a les noves incorporacions a la Guàrdia Urbana.

Es tracta del percentatge de dones que han optat a ser agent de la Guàrdia Urbana més alt de la història.

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat aquest any 282 places d’agent de la Guàrdia Urbana, a les quals optaran un total de 7.138 aspirants. D’aquests, 2.252 són dones, el 32% del total. Aquest és el percentatge de dones candidates a la Guàrdia Urbana més alt de la història del cos de policia barceloní.

Es tracta de la primera convocatòria que introdueix la quota del 40% de dones a la plantilla amb l’objectiu de pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment, ja que només el 14,21% són dones, davant el 85,79% d’homes.

L’Ajuntament de Barcelona ha estat la primera Administració que ha introduït la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana, després de la modificació de la Llei de policies locals, de la qual l’Ajuntament va ser un dels impulsors principals, amb l’objectiu d’introduir una quota de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública, com a eina més eficaç per poder equilibrar la presència de gèneres a la plantilla, actualment esbiaixada molt majoritàriament a favor dels agents homes.

La modificació inclou una disposició addicional en la qual s’especifica que totes les noves convocatòries que s’hagin fet des de l’1 de gener de 2020 “han de determinar el nombre de places que han d’ésser proveïdes per dones” i que aquest percentatge ha de situar-se entre el 25 i el 40% del total de places convocades. L’Ajuntament de Barcelona va decidir incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, per tal d’avançar decididament en l’equilibri de gènere a la plantilla del cos de la Guàrdia Urbana.

En les darreres convocatòries ja s’ha anat incrementant notablement el nombre de places ocupades per candidates dones, un fet que s’explica perquè també s’ha observat un fort increment en el nombre de dones que s’hi han presentat com a candidates. De fet, les darreres campanyes de comunicació del consistori ja s’han adreçat a fomentar la vocació d’agents de la Guàrdia Urbana també entre les ciutadanes de Barcelona i l’àrea metropolitana en un sector en què tradicionalment els referents han estat en la immensa majoria homes.

Més informació