Demaneu cita prèvia als Serveis Tècnics del Districte de Gràcia a través del 010, del web de l'Ajuntament o de l’Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte.

A l’Oficina d’Atenció a l’Empresa podeu rebre la informació necessària per obrir qualsevol activitat a qualsevol districte de la ciutat. A més, també us poden informar de temes empresarials.

Trobareu més informació a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

No es pot traslladar d'emplaçament una llicència o comunicat, ja que les llicències s’autoritzen sobre la base del compliment de les condicions específiques del local.

El nombre màxim d'establiments admesos es pot consultar en aquest document.

Les activitats afectades pel Pla d'usos es poden consultar en aquest document.

Si l'activitat que es vol implantar està afectada per la condició de densitat o distància cal demanar un informe urbanístic previ de pla d'usos.

Si l'activitat que es vol implantar no està afectada per la condició de densitat o distància cal adjuntar a la tramitació del comunicat d'activitats una declaració responsable.

Informe previ o declaració responsable de pla d'usos

No, no està permès obrir-hi nous establiments de restauració.

Es permet obrir nous establiments de restauració, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE); en aquest cas, cal que es doni compliment a l'article 15.3.

Es permet obrir nous establiments de restaurant i saló de banquets o esdeveniments.

Es permet obrir nous establiments de bar, bar amb restauració menor i restaurant bar, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

Es permet obrir nous establiments de restauració.

Es permet obrir nous establiments de restauració sempre que es compleixin les condicions de l'article 15.7, excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell i de Travessera de Dalt. En aquest cas, s'ha de complir els articles 15.8 i 15.9 del Pla d’usos.

No es permet obrir nous establiments musicals.

Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquests casos no es permet instal·lar una nova activitat musical.

Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.6 del Pla d'usos.

Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixin les condicions de l'article 15.7, excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell i de Travessera de Dalt. En aquest cas, s'ha de complir els articles 15.8 i 15.9 del Pla d’usos.

No es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació.

Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquest cas, cal complir l'article 15.3 del Pla d'usos.

Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre.

Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació, excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell i de Travessera de Dalt. En aquest cas, s'ha de complir els articles 15.8 i 15.9 del Pla d’usos.

No es permet obrir nous establiments de plats preparats.

Es permet obrir nous establiments de plats preparats a la zona ZE-1B Vila de Gràcia, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquest cas no es permet la instal·lació d'una nova activitat de plats preparats.

Es permet obrir nous establiments de plats preparats a la zona ZE-1C Gràcia Nova - Camp d'en Grassot.

Es permet obrir nous establiments de plats preparats.

Es permet obrir nous establiments de plats preparats.

Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació, excepte si es troba dins l'àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell i de Travessera de Dalt. En aquest cas, s'ha de complir l'article 15.8 del Pla d’usos.

La regulació de les activitats d'albergs i les residències col·lectives destinades a allotjament temporal queden regulades per l’entrada en vigor del Pla especial d'allotjaments turístics publicada en data 6 de gener de 2022 al BOPB.

La modificació puntual feta el 2021 té com a objectiu ajustar la regulació que fa el Pla d’Usos de Gràcia dels establiments amb façana a la Travessera de Dalt, per tal de fomentar-ne la dinamització econòmica, preservant la qualitat ambiental i tenint en compte el grau de densificació residencial i les repercussions sobre els teixits confrontants.