Licitació dels serveis d’evolutius i estabilització del sistema de GPA i de l’OVT de l’Ajuntament de Barcelona

29/07/2020
10:30 - 11:00
Telemàtica

El proper dia 29 de juliol tindrà lloc una sessió informativa telemàtica sobre la Contractació d’evolutius i estabilització dels sistema de Gestió de procediments administratius (GPA) de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (LOT1) i Contractació d’evolutius i l’estabilització de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de l’Ajuntament de Barcelona , amb mesures de contractació pública sostenible (LOT2)

Les funcions de l’IMI són de desenvolupament, manteniment i evolució de solucions TIC eficients i productives per a la ciutadania i les persones treballadores municipals. L’objectiu és subministrar tots els serveis de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i les empreses públiques que en depenen.

L’objectiu d’aquesta sessió telemàtica és donar a conèixer la propera publicació de la licitació dels serveis d’evolutius i estabilització del sistema de gestió de procediments administratius ( GPA) i de l’Oficina Virtual de Tràmits ( OVT) de l’Ajuntament de Barcelona. Es realitzarà una breu presentació de l’objecte del contracte i del calendari previst d’aquesta licitació.

Agenda:

  • 10.30 h - 10.35 h – Benvinguda
  • 10.35h -10.50 h – Presentació del contracte

Nota: Se recomienda el uso del navegador Chrome para seguir el evento correctamente.

 

Back to top