Smart City Expo World Congress

L’Ajuntament de Barcelona fa més de cinc anys que participa a l’Smart City Expo World Congress per donar visibilitat a tots els projectes intel·ligents i sostenibles de la ciutat.

És un dels moments per donar visibilitat a l’Ajuntament, tant a nivell local com internacional. Aquest congrés és el lloc de referència on ciutats i professionals es troben i comparteixen visions de futur i propostes per desenvolupar i transformar les ciutats actuals d’una forma més sostenible i eficient.

L’estand de l’Ajuntament és el punt de trobada i de reunió amb les diferents ciutats i professionals que visiten la Fira. En aquest estand es mostren els projectes de ciutat executats a nivell tecnològic per part de l’IMI, juntament amb el del teixit empresarial tecnològic que aporta solucions tecnològiques per resoldre els requeriments dels serveis que es presten a la ciutadania.

Linking Talent for Barcelona

Punt de partida

A l’octubre del 2016 es va presentar el Pla “Barcelona Ciutat Digital 2017–2020, Transició cap a la Sobirania Tecnològica” que neix amb l’objectiu de superar el model d’Smart City per fer de Barcelona una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica. El Pla es vertebra en tres eixos: transformació digital, innovació digital i apoderament digital.

Barcelona vol crear una visió nova i potent en la qual la tecnologia sigui un instrument per apoderar les persones i transformar la ciutat. En una ciutat veritablement democràtica, les ciutadanes i els ciutadans han de poder accedir a un patrimoni comú de coneixements, de dades obertes i d'infraestructures informatives de la ciutat per aconseguir uns serveis públics millors i més assequibles i una millor qualitat de vida.

Barcelona aspira a liderar la transició vers la sobirania tecnològica que permeti, tant al govern com a la ciutadania, decidir i articular les seves prioritats en l'ús de les innovacions tecnològiques per crear beneficis per a tothom.

L'agenda de la sobirania tecnològica, ajudada per l'adopció de programari de codi obert, arquitectures obertes, estàndards oberts i l'ètica de les dades, hauria d'estar al servei del bé comú. Desitgem que tot això generi nous models econòmics productius i justos i que faciliti l'intercanvi de coneixement entre ciutats.

Hem evolucionat d'un procés de dalt a baix a un procés de baix a dalt mitjançant la promoció de la intel·ligència col·lectiva i amb la implicació de tots els actors clau de l'ecosistema de la innovació de la ciutat.

Àmbits

La seva missió és resoldre els reptes de la ciutat i la ciutadania a través d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per a un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental i que afavoreixi l’apoderament de la ciutadania.

En cada un dels següents àmbits trobem diferents iniciatives i projectes:

 

The right to the (smart) city

Punt de partida

Barcelona treballa per convertir-se en una ciutat amb més habitatge públic i menys vehicle privat, més zones verdes, més sostenible i democràtica, més espais on poder-nos guanyar la vida, i amb més escenaris on la ciutadania s’impliqui, s’expressi i s’apoderi.

Es vol garantir el dreta la ciutat digital, i en aquest SCEWC 2018 es proposa convertir la tecnologia en una aliada per aconseguir els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té actualment la ciutat, com, per exemple, la gentrificació.

La revolució digital és també la revolució de les dades. La ciutat s'ha convertit en un espai de producció massiva de dades en temps real: el 90% de les dades que generem avui dia, com a ciutat, no existien fa tres anys, i les noves tecnologies com la 5G i l'internet de les coses augmenten aquesta tendència.

El pla Barcelona Ciutat Digital promou la resolució dels reptes de la ciutat i la ciutadania a través d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per a un govern més obert, com a eina per al desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, tenint sempre en compte l’apoderament de la ciutadania.

Àmbits

Es necessita una tecnologia que posi la gent al centre i que promogui la democratització dels quatre àmbits en què transcorre la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes: cada matí, sortir del lloc on vivim —habitatge— per desplaçar-nos —mobilitat— a un indret on guanyar un salari o gastar-lo —mercat— i, després, dedicar un temps al lleure, la cultura, l’educació o la participació —àgora.

En cada un dels àmbits trobem diferents iniciatives i projectes:

Humanising tech for Barcelona

Punt de partida

L‘apoderament de la ciutadania i l'anàlisi de les dades generades són determinants, ja que revelen nous reptes, en milloren la diagnosi i permeten copsar i mesurar l’impacte de les polítiques públiques. L’ús responsable i ètic d’aquestes és un element essencial, i a través de l’Oficina Municipal de Dades s’impulsa i es gestiona la gestió eficient dins l’Ajuntament.

Barcelona, en l’SCEWC del 2019 ha manifestat el compromís amb els objectius definits a l’Agenda 2030, per fer front als grans reptes actuals, com ara la lluita per la igualtat i la preservació del medi ambient a través dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Arquitectura TIC Ajuntament

Les tecnologíes i la informació de les comunicacions de l’Ajuntament estan dissenyades i construïdes seguint un model de capes transversals que tenen funcions específiques i permeten desacoblar les solucions de les tecnologies emprades. Per sobre hi ha els sistemes d’informació municipals (SI) i els serveis a la ciutadania.

Les dades municipals s’estructuren seguint el model d’informació de base (MIB), que unifica transversalment tots els SI i garanteix la unicitat de les dades. El MIB inclou les entitats persona i territori, i les relacions administratives que mantenen amb l’ajuntament.

El desacoblament dels SI respecte als recursos, tecnològics o funcionals, s’aconsegueix mitjançant plataformes tecnològiques transversals, que ofereixen i gestionen serveis mitjançant polítiques funcionals unificades, i facilita, també, la cooperació entre SI com CityOS i Sentilo.

Àmbits

Barcelona té un model de com aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui en dia la ciutat al mateix temps que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant, dinàmic i exigent per a la nova economia, mentre es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança local i la participació ciutadana; la interacció, tant social com econòmica, i la planificació urbana de ciutat, que també inclou l’habitatge i la mobilitat de la ciutat.

En cada un d’aquest eixos hi ha diferents iniciatives i projectes:

 

A més a més, aquest any s’ha dedicat un espai a  l’EIT Urban Mobility, on Barcelona  ha liderat la posada en marxa d’aquesta iniciàtica i més endavant acollirà la seu d’EIT Urban Mobility.

EIT Urban Mobility és una iniciativa de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) que té com a objectiu accelerar el canvi positiu en la mobilitat per fer els espais urbans més habitables.

Back to top