La facturació a l'IMI

Instruccions per a l’enviament de factures per registre electrònic

A les factures, cal fer constar la referència al codi de contracte i a la posició pressupostària corresponent.

Les factures han d'incloure les següents dades fiscals:

  • INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA
  • CIF: P5801908D
  • Avinguda Diagonal, 220
  • 08018 Barcelona

Punts a tenir en compte:

  • Els punts d'entrada de factures electròniques són Pimefactura i CAOC.
  • El codi DIR3 que s'ha d'indicar en tots els camps és el LA0007818 (que correspon a l'Institut Municipal d’Informàtica).

 

 

Instruccions per a la designació per mitjans electrònics del compte bancari dels creditors

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de rebre un pagament de l'Institut Municipal d’informàtica de Barcelona, ha de designar electrònicament un compte bancari de la seva titularitat, a on vulgui que es realitzi l'abonament.

Per fer el tràmit és necessari disposar d’un certificat electrònic de representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica o bé certificat de persona física o altre sistema equivalent de nivell mig o superior de seguretat, actuant en nom propi.

Cal tenir en compte que el compte bancari es pot modificar en qualsevol moment. L'últim compte comunicat serà l'únic que es considerarà vàlid.

L'enllaç per obtenir més informació i anar al tràmit telemàtic és el següent:

Back to top