Oficina de Serveis al Mòbil

Des de la Direcció de Desenvolupament de l’IMI, al departament de Canals Digitals hi ha l’Oficina de Serveis al Mòbil (d’aquí endavant OSAM).
L’OSAM és qui acompanya en el desenvolupament, manteniment i evolució de les aplicacions informàtiques en entorn mòbil i iniciatives de serveis mòbils per a la ciutadania de Barcelona i, eventualment, per a les persones treballadores de l’Ajuntament i les empreses públiques que en depenen. Gestionem la seva publicació en els principals markets d'aplicacions mòbils. Des de l’OSAM es proveeix d’infraestructura, estàndards de desenvolupament, procés de QA i software comú i transversal per a totes les aplicacions.

L'objectiu de l'OSAM és garantir la bona qualitat de les aplicacions mòbils de l'Ajuntament de Barcelona

Servei

L’OSAM acompanya a l’empresa proveïdora i a la persona responsable de l’aplicació, de dins l’Ajuntament, a la realització d’una sèrie d’accions prèvies a la publicació d’aquesta als mercats actuals amb la qualitat tècnica i funcional desitjada. És necessari contactar amb l’oficina abans de començar a desenvolupar l’aplicació. L’ideal és incloure-la des de la conceptualització d’aquesta abans de començar amb la creació d’una aplicació. Les funcions de l’OSAM en tot el procés de creació són:

En la conceptualització dona suport en la definició dels objectius a aconseguir, les persones destinatàries, les principals funcionalitats i el format tècnic més adequat.

En la contractació i desenvolupament del projecte acompanya en la definició de requeriments funcionals i tècnics per a la contractació, suport tècnic durant el projecte, validació de la seva qualitat i compliment dels requeriments funcionals i tècnics.

En les proves i publicació, valida la qualitat de l’aplicació en el màxim nombre de dispositius, publica en les botigues d’aplicacions en nom de l’Ajuntament de Barcelona i dona suport en la resolució d’incidències en la publicació.

En el manteniment i actualització de l’aplicació acompanya en millorar les descàrregues i l’ús de l’app, en l’actualització en funció del compliment dels nous requeriments de les botigues d’aplicacions i dona suport a les persones usuàries i la resolució d’incidències.

 

OSAM Com et pot ajudar. Infografia

 

Si finalment, com a persona responsable d’una aplicació de l’Ajuntament es vol fer una aplicació, és recomenable contactar amb l’oficina abans de començar el desenvolupament de l'aplicació.

 

Comunicats

18/07/2023

No alliberarem cap versió d'aplicació mòbil als mercats d’iOS i Android que no hagi estat prèviament planificada amb els cap de projecte corresponent de l’OSAM.  En cas de necessitat, preguem us poseu en contacte amb ell.

12/06/2023

S'han actualitzat els requeriments tècnics pel desenvolupament d'aplicacions mòbils per a l'Ajuntament de Barcelona a la versió 10.1. Aquí teniu un breu resum de les novetats:

Back to top