Informació destacada del procés de publicació d'aplicacions mòbils

Informació destacada del procés de publicació d'aplicacions mòbil

Aquí es troba la informació important relacionada amb el procés de publicació d'aplicacions mòbil, tant per les persones responsables de les aplicacions mòbils com pels proveïdors de les mateixes.

En la barra lateral tenim l'índex d'informació, el qual detallarem a continuació:

 • Hem creat tres blocs principals:

  • Publicació d'aplicacions mòbils: S'explica el procediment d'una publicació d'aplicació mòbil als markets d'Android i iOS. El procés que es segueix des de l'OSAM per tal de complir els requeriments estàndards de qualitat de l'Ajuntament. Si es vol publicar una aplicació als markets d'Ajuntament de Barcelona, s'ha de passar pel procés de publicació d'aplicacions de l'oficina.

  • Persona responsable de l'aplicació: Primer es detallen les funcions d'aquesta persona, seguidament es comparteix informació important que cal tenir en compte abans de voler fer una aplicació, el perquè cal mantenir les actualitzacions de les aplicacions i la distribució d'informes que ofereix l'oficina a les persones responsables de l'aplicació.

  • Proveïdor de l'aplicació: En aquest espai es detallen les funcions de la persona i/o empresa que proveeix el desenvolupament de l'aplicació i els requeriments tècnics pel desenvolupament d'una aplicació per a l'Ajuntament de Barcelona, tant una aplicació com una pàgina web progressiva.

 

Crear revisión: 
Revisió visible: 

Índex

Informació destacada del procés de publicació d'aplicacions mòbil

Aquí es troba la informació important relacionada amb el procés de publicació d'aplicacions mòbil, tant per les persones responsables de les aplicacions mòbils com pels proveïdors de les mateixes.

En la barra lateral tenim l'índex d'informació, el qual detallarem a continuació:

 • Hem creat tres blocs principals:

  • Publicació d'aplicacions mòbils: S'explica el procediment d'una publicació d'aplicació mòbil als markets d'Android i iOS. El procés que es segueix des de l'OSAM per tal de complir els requeriments estàndards de qualitat de l'Ajuntament. Si es vol publicar una aplicació als markets d'Ajuntament de Barcelona, s'ha de passar pel procés de publicació d'aplicacions de l'oficina.

  • Persona responsable de l'aplicació: Primer es detallen les funcions d'aquesta persona, seguidament es comparteix informació important que cal tenir en compte abans de voler fer una aplicació, el perquè cal mantenir les actualitzacions de les aplicacions i la distribució d'informes que ofereix l'oficina a les persones responsables de l'aplicació.

  • Proveïdor de l'aplicació: En aquest espai es detallen les funcions de la persona i/o empresa que proveeix el desenvolupament de l'aplicació i els requeriments tècnics pel desenvolupament d'una aplicació per a l'Ajuntament de Barcelona, tant una aplicació com una pàgina web progressiva.

 

Back to top