Pla de transformació digital

El Pla de Transformació Digital és el full de ruta dels projectes del Pla TIC per aquest mandat, que inclou els plans sectorials de cada Gerència, el Pla Tecnològic de l’Institut Municipal d’informàtica (IMI) i el Pla de la Nova Llei de Procediment Administratiu. És liderat estratègicament per la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i governat, coordinat i executat per l’IMI. 

Aquest pla tindrà com a objectiu fer l’administració més eficient i més capaç per donar servei a una ciutadania cada vegada més digitalitzada. Els components claus per dur a terme el Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona són: 

  •  El Pla Tecnològic recull totes les iniciatives, tant les pròpiament tecnològiques, com d’altres metodològiques i de construcció d’eines que donin suport a les funcions pròpies de l’IMI, sempre amb un caràcter transversal.
  • El Pla sectorial és el conjunt dels diferents plans sectorials de les diferents àrees de l’Ajuntament i recull un conjunt d’iniciatives tecnològiques que obeeixen a les necessitats i objectius de cada Gerència de l’Ajuntament de Barcelona i a les actuacions alineades amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM).
  • El Pla de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques ( LPACAP), contempla  la tramitació electrònica com a una palanca per a les Administracions Públiques per a servir millor a la ciutadania en eficàcia, eficiència, estalvi de costos, transparència i garanties de seguretat.

A més a més, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, es relaciona als àmbits TIC i Smart Cities amb la Comissió Europea, així com amb altres ciutats europees treballen juntament amb Projectes Europeus, de manera que Barcelona esdevé com a un dels model de referència per a molts països Europeus.

Infografia internaciona

 

 

Projectes

Back to top