Què fem?

L’Institut Municipal d’Informàtica proporciona serveis tecnològics a l’Ajuntament de Barcelona. Concretament desenvolupa les següents tasques:

  • Participa en el disseny i execució de l’estratègia TIC de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Ofereix assessorament i suport en tots aquells projectes o programes de l’Ajuntament que requereixen una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions.
  • Impulsa i executa projectes tecnològics per a l’Ajuntament de Barcelona

A continuació es detallen els indicadors principals de l’Institut, tant a escala genèrica com en l’àmbit d’àrees d’actuació:

Indicadors 2020

Back to top