Què fem?

L’Institut Municipal d’Informàtica proporciona serveis tecnològics a l’Ajuntament de Barcelona. Concretament desenvolupa les següents tasques:

  • Participa en el disseny i execució de l’estratègia TIC de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Ofereix assessorament i suport en tots aquells projectes o programes de l’Ajuntament que requereixen una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions.
  • Impulsa i executa projectes tecnològics per a l’Ajuntament de Barcelona

A continuació es detallen els indicadors principals de l’Institut, tant a escala genèrica com en l’àmbit d’àrees d’actuació:

Indicadors propis del nivell d’activitat 2015 2014 2013 2012 2011
Aplicacions i Llocs de Treball
Nombre d'aplicacions (no inclou apps) 773 - 619 757 745
Nombre d'apps 59 53 42 13 8
Plantilla municipal 16.500 - - 16.307 -
Nombre de PC 7.800 7.600 7.177 7.839 -
Nombre de telèfons 5.193 - 4.759 - 7.428

 

Indicadors propis del nivell d’activitat 2015 2014 2013 2012 2011
Xarxa fibra òptica i wifi (gix)
Edificis amb fibra òptica (municipals) 236 226 213 205 187
Fibra òptica 569,852 Km - - 264,399 Km 262,844 Km
Punts Wifi 860 673 409 403 392
Nombre d'usuaris Wifi 1.724.851 - 90.886 - -
Nombre màxim d'usuaris Wifi en un mes 220.091 156.811 - 49.953 49.955
Mes amb el màx. nombre d'usuaris Wifi assolit 220.091 156.811 - 49.953 49.955
Nombre de barris amb més de 2 punts Wifi - 53 46 45 43

 

Indicadors propis del nivell d’activitat 2015 2014 2013 2012 2011
Dades
Nombre d'intercanvis de dades amb altres administracions públiques 8.771.213 8.657.259 9.514.049 6.014.641 2.174.745
Tràmits telemàtics (Internet) 881.604 804.098 699.190 - -
Descàrregues d'Apps (acumulades) 540.228 1.551.410 1.015.499 579.630 244.715
Nombre de conjunts de dades (acumulats) 326 313 275 103 -
Planells cadastre-urb. / any 611.532 625.508 559.744 55.748 524.991
CartoBCN: visites amb baixades 36.623 28.291 29.587 10.317 3.889

 

Indicadors propis del nivell d’activitat 2015 2014 2013 2012 2011
Projectes
Nombre de projectes gestionats 169 189 - - -

 

Indicadors propis del nivell d’activitat 2015 2014 2013 2012 2011
Servidors
HOST-Temps mitjà de resposta de les 10 transaccions més utilitzades 0,099 0,210 0,196 0,229 0,2
SAP: temps mitjà de resposta transaccions   0,288 0,754 1,150 0,217
Espai en disc a gestionar (en TB) 715 506 477 450 350

 

Back to top