Persona responsable de l'aplicació

La persona responsable de l'aplicació té un rol que engloba tres tasques principals:

  • Ser la persona responsable de l'aplicació
  • Definir estratègies per maximitzar el valor de l'aplicació
  • Gestionar la informació relacionada amb l'aplicació