Distribució periòdica d'informes

Periòdicament, des de l'Oficina de Serveis al mòbil (OSAM) es distribueixen diferents informes de les aplicacions mòbils de l'Ajuntament als responsables d'aquestes i als proveïdors de les mateixes. En aquests informes es mostren dades d'analítica, com ara el nombre de sessions i de persones usuàries, i altres dades com les descàrregues i la seva valoració.

Actualment, s'envien dos tipus d'informes, un que es distribueix mensualment i un altre que és anual.

1. Informe Mensual

Aquest informe s'envia durant la segona setmana de cada mes i mostra, actualment, la següent informació:

Informació general:

 • Nombre d'aplicacions de l'Ajuntament, publicades i despublicades
 • Nombre d'aplicacions externes
 • Nombre de descàrregues totals del mes i la seva evolució durant els darrers 12 mesos, i durant els darrers anys
 • Nombre de descàrregues totals d'aplicacions de l'Ajuntament
 • Comparació de descàrregues entre dispositius Android i iPhone
 • TOP 10 d'aplicacions amb més descàrregues del mes actual
 • TOP 10 d'aplicacions amb més persones usuàries del mes actual
 • Ordenació de les aplicacions segons les seves descàrregues i nombre de persones usuàries

Per cada aplicació:

 • Nombre de descàrregues durant el mes i la seva evolució durant els darrers 12 mesos
 • Nombre de descàrregues acumulades de l'aplicació
 • Nombre de sessions i la seva evolució diària durant el mes
 • Evolució diària de les sessions durant el mes anterior
 • Nombre de persones usuàries i noves del mes
 • Comparació de nombre de persones usuàries i sessions amb el mes anterior
 • Valoració mitjana de l'app al market en finalitzar el mes, i nombre de comentaris

2. Informe Anual

Aquest informe s'envia a principis d'any i mostra, actualment, la següent informació d'una app:

 • Nombre de descàrregues totals i la seva evolució durant l'any anterior
 • Nombre d'usuaris i la seva evolució durant l'any anterior
 • Nombre de sessions i la seva evolució durant l'any anterior
 • Valoració mitjana a les stores i la seva evolució durant l'any anterior
 • Nombre de puntuacions i ressenyes de l'app
 • Nombre de versions de l'app publicades als markets i versions gestionades que no s'han arribat a publicar
 • Resultats de l'informe de QA sobre l'app