Presentem l’Acord Marc de projectes TIC

El proper 7 de febrer a les 12.00h tindrà lloc una sessió informativa sobre el plec de l’Acord Marc de selecció d’empreses per al desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Auditori de Barcelona Activa.

L’objectiu de l’Acord Marc és estructurar i ordenar la contractació establint un marc comú per a la preparació i seguiment de l’execució de contractes TIC de l’Ajuntament de Barcelona i millorar la transparència en els processos d’adjudicació de contractes i en la comunicació de projectes i iniciatives mitjançant l’establiment d’un nou model de relació.

Amb la implantació d’aquest Acord Marc s’espera obtenir la racionalització del procés de contractació i la reducció de terminis.

L’assistència és limitada; és per això que us demanem que si voleu assistir a aquesta sessió us registreu al formulari que trobeu a l’inici d’aquesta pàgina, s’admetran com a màxim dos assistents per empresa.