Àrees de Jocs Infantils

El joc és una activitat vital per als infants. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que els nens i nenes s'expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per poder jugar a l'espai públic.

La ciutat de Barcelona disposa de més de vuit-cents espais públics dedicats al joc infantil. Aquests espais o àrees de joc infantil es troben en parcs, jardins i places. Aquestes àrees són de diferent forma i mida i han estat concebudes seguint uns criteris generals unitaris basats en la seguretat dels infants, el foment de la seva sociabilitat, la distribució territorial equitativa i la uniformitat de la qualitat.

Les àrees de joc infantil estan senyalitzades amb rètols on s'indica l'ús al qual està dedicat l'espai i els trams d'edat dels usuaris als quals estan destinats els jocs que hi ha instal·lats. Així, es classifiquen en àrees per a nens i nenes de 0 a 5 anys, de 6 a 12 anys i de més de 12 anys. Algunes àrees són mixtes, amb jocs per a les dues primeres franges d'edat. Barcelona també disposa d'àrees de joc infantil accessibles i integradores, a l'abast de tots els nens i nenes amb independència de les seves capacitats.