Assessorament Psicopedagògic

Les escoles tenen a la seva disposició els equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), a fi de treballar els casos d'alumnes que presenten necessitats educatives especials. Els EAP identifiquen i avaluen aquestes necessitats i fan propostes d'escolarització. També assessoren els professors i les famílies en aquests aspectes, així com pel que fa a l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'orientació educativa i professional, etcètera.

L'accés als serveis dels EAP es fa a través dels mateixos centres educatius, tot i que aquests equipaments també atenen consultes de famílies.