Per complementar la xarxa de centres cívics, molts barris disposen de casals que gestiona gent del mateix barri on trobareu activitats, informació i moltes oportunitats per compartir experiències amb els veïns i veïnes.

Des dels casals de barri, s’elabora una programació d’activitats socioeducatives, socioculturals i de formació, pensant en l’acolliment, l’esbarjo i la convivència, que respon i s’adequa a les necessitats i demandes del veïnat i dels seus infants o adolescents.