Programa "A partir del carrer"

El programa "A partir del carrer" és un servei d'acció socioeducativa creat per treballar amb els grups d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació.

Els educadors i educadores de carrer entren en contacte amb els infants i joves a l'espai públic, a fi d'acostar-los a la xarxa de serveis i d'equipaments de proximitat. Es treballa individualment, en grup i en comunitat, posant atenció, segons el cas, en aspectes escolars, laborals, de salut, de lleure, de relacions veïnals...

Inclou serveis com ara:

  • Acollida
  • Acompanyament socio-educatiu
  • Orientació
  • Activitats de lleure
  • Tallers