Programes Educatius

Els programes educatius liderats pel Departament de Promoció a la Infància  prenen com a referencia la Convenció dels Drets dels Infants  i  s’orienten  fonamentalment a l’adquisició dels valors, actituds i competències recollits al currículum escolar de les diferents etapes educatives: des del Primer cicle d’Educació Infantil fins al segon cicle d’Educació Secundària, incloent també el Batxillerat, Graus de Formació Professional i també l’àmbit de l’Educació Especial.

L'oferta educativa es concreta en quatre projectes, cadascun amb una trajectòria i singularitat pròpies: el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, el Pregó dels Infants, el Dia de la Diversitat i De la Convenció als ODS amb ulls d'infants.