Programes Educatius

Els programes educatius liderats pel Departament de Promoció a la Infància  prenen com a referencia la Convenció dels Drets dels Infants i s’orienten fonamentalment a l’adquisició dels valors, actituds i competències recollits al currículum escolar de les diferents etapes educatives: des d’Educació Infantil fins a Educació Secundària, incloent també l’àmbit de l’Educació Especial i l’Educació post-obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius).

L'oferta educativa es concreta en quatre projectes, cadascun amb una trajectòria i singularitat pròpies: el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, el Pregó dels Infants, el Dia de la Diversitat i De la Convenció als ODS amb ulls d'infants.