Programes Educatius

Els programes educatius liderats pel Departament de Promoció a la Infància  prenen com a referencia la Convenció dels Drets dels Infants  i  s’orienten  fonamentalment a l’adquisició dels valors, actituds i competències recollits al currículum escolar de les diferents etapes educatives: des del Primer cicle d’Educació Infantil fins al segon cicle d’Educació Secundària, incloent també el Batxillerat, Graus de Formació Professional i també l’àmbit de l’Educació Especial.

L'oferta educativa es concreta en tres projectes, cadascun amb una trajectòria i singularitat pròpies: el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, el Pregó dels Infants i el Dia de la Diversitat.