Cap infant sense estiu amb els casals Baobab

Infància. Enguany hi participen 1.161 infants d’entre 4 i 12 anys, un 62% més que l’any 2019.

Avui comencen els casals urbans Baobab, organitzats per l’Institut Municipal d’Educació en el marc del Pla de barris, en onze barris d’atenció prioritària i amb un total de 1.161 infants d’entre 4 i 12 anys. Enguany l’oferta de places s’ha ampliat més enllà de les 1.000 previstes inicialment per poder inscriure-hi els infants que eren a la llista d’espera, la qual cosa significa un 62% més que durant l’estiu del 2019. Per aconseguir aquesta ampliació i amb les noves mesures de seguretat sanitària, s’ha incrementat la inversió en un 43,14%, de manera que es passa dels 349.956,5 euros previstos a 500.959,32 euros.

Els barris on comencen avui els casals Baobab són el Raval sud i Gòtic sud, la Marina de Port, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, la Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau. Els deu casals són gratuïts, es fan en instal·lacions escolars dels barris en horari de matí i tarda, inclouen el servei de menjador i es distribueixen en dos torns al llarg del mes.

Amb el reforç que s’ha fet aquest any del programa Baobab:

  • s’ha pogut facilitar la inscripció a tots els infants,
  • s’ha arribat a dos barris més (el Raval sud i el Gòtic sud),
  • les activitats inclouen continguts de competències bàsiques,
  • es potencia l’acompanyament emocional amb l’objectiu de pal·liar els dèficits escolars i emocionals d’aquests mesos.

Aquest reforç forma part del pla 100% Estiu, el pla extraordinari d’activitats d’estiu per a infants, adolescents i joves amb la finalitat de donar resposta als impactes que la crisi de la covid-19 ha provocat en els infants, singularment en els dels barris d’acció prioritària emmarcats en el Pla de barris.

El programa Baobab va néixer a l’estiu del 2016 amb l’objectiu d’ajudar a compensar desigualtats educatives a la ciutat, afavorir que tots els infants tinguessin accés al lleure educatiu, especialment a l’estiu, i compensar les desigualtats territorials en l’oferta i el teixit associatiu educatiu. Per això s’organitza en barris on no hi ha aquest tipus d’oferta a l’agost. A més, la iniciativa pretén fomentar els vincles entre els infants i les seves famílies amb els esplais, caus i entitats de lleure educatiu del territori durant la resta de l’any.

Monitors i monitores 

Es treballa perquè la majoria dels monitors i monitores i els equips directius dels casals siguin dels mateixos barris i estiguin vinculats durant tot l’any a l’associacionisme educatiu (esplais i caus). Aquest any, 7 de cada 10 monitors i monitores (el 68% de les 115 persones que hi treballen) són joves del mateix barri o territori, i 18 d’elles són vetlladores que atenen infants amb necessitats educatives.

A més, han rebut formació i disposen de nous materials d’acompanyament emocional i materials educatius per introduir de manera lúdica continguts escolars a les activitats dels casals. Enguany tenen el suport i els recursos pedagògics i emocionals que ofereixen les guies El lleure educatiu d’estiu a la ciutat de Barcelona: Guia de suport i orientacions pedagògiques i Recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure durant la covid-19. Totes dues les ha promogut l’Ajuntament de Barcelona, i es tracta d’uns materials que s’han treballat amb la Universitat de Girona i amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya.