Els Centres Oberts disposaran d'un nou model d'inclusió d'infants amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental

30/10/2020 - 09:37

S'ha creat una xarxa de treball per revisar i actualitzar els protocols d'acollida d'infants amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental als Centres Oberts de la ciutat.

S'ha creat una xarxa de treball per revisar i actualitzar els protocols d'acollida d'infants amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental als Centres Oberts de la ciutat.

La xarxa està formada per l’Ajuntament de Barcelona – Departaments de Salut, Infància i Institut Municipal de Persones amb Discapacitat -, l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) i el grup de recerca Diversitat i Orientació de la UAB.

El treball es va iniciar després de detectar que les persones amb discapacitat no estaven fent ús dels Centres Oberts, degut a la segmentació de l’oferta d’activitats a la ciutat i a la falta d’una estratègia d’informació i acollida específica per aquestes persones.

Així, des de l’octubre de 2019 s’han fet cinc sessions de treball entre persones expertes dels diferents àmbits (salut, educació i atenció social) i implicades en l’atenció a la discapacitat i els Centres Oberts amb voluntat de crear un model:

  • Coparticipat: ideat tenint en compte el conjunt d’agents i persones destinatàries implicades
  • Assumible: generant un model que sigui factible posar en pràctica
  • Transferible: aplicable a tots els centres oberts de la ciutat, tenint en compte les seves especificitats

Els Centres Oberts són espais on es fa un acompanyament psicosocial a infants i joves. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.

Barcelona compta amb dos Centres Oberts municipals, un al districte de Sant Martí i l’altre al districte de Les Corts, així com d’una xarxa de Centres Oberts de titularitat privada que compten amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.​

Properament, es farà un pla pilot i es farà extensiu el Model d’inclusió d’infants i adolescents als Centres Oberts de Barcelona.