Barcelona Cultura
Skip to main content
Enric Juliana - Premi Ciutat de Barcelona de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita 2005

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN PREMSA ESCRITA :: 2005

Enric Juliana

Jurat: José Antonio Sorolla (president)
Alfredo Abián
Tomàs Delclós
Albert Sáez
Alex Sàlmon

Enric Juliana ha estat guardonat, per unanimitat, pels articles dins la secció Cuaderno de Madrid del diari La Vanguardia, que “incorporen al periodisme polític referències culturals, històriques i socials fent compatible la qualitat del text amb la immediatesa de la crònica de l’actualitat”. El jurat també ha acordat per majoria atorgar una menció especial al diari Avui pel redisseny de l’arquitectura gràfica de la publicació.