Mesura de govern per la diversitat sexual i de gènere del Districte de Sant Andreu

08/10/2021 - 11:28

D’acord amb les polítiques dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona, considerem que les realitats del col·lectiu LGTBI s’han de treballar de manera transversal i des d’una mirada feminista.

D’acord amb les polítiques dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona, considerem que les realitats del col·lectiu LGTBI s’han de treballar de manera transversal i des d’una mirada feminista.

Des del setembre del 2018, al Districte de Sant Andreu s’ha generat un espai periòdic de participació i de treball coordinat per impulsar accions, idees i col·laboracions en la implementació de les polítiques LGTBI al Districte, programar les diades, visibilitzar i normalitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i també fomentar el coneixement i la participació dels col·lectius LGTBI del Districte amb la configuració de la Taula LGTBI de Sant Andreu.

Ara fem un pas més i presentem aquesta mesura de govern amb el Pla de diversitat sexual i de gènere del districte de Sant Andreu per aportar un emmarcament integrat i transversal, i un full de ruta que orienti l’aplicació de les accions sobre diversitat sexual de gènere en el Districte, seguint la finalitat i objectius generals del Pla Municipal per a la Diversitat Sexual de Gènere, les Mesures per la igualtat (2016-2020) i donant resposta a la Llei 10/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, transgèneres i intersexuals per erradicar l’LGTBI-fòbia.

Aquesta Mesura de Govern ha de seguir el Pla Municipal per la diversitat sexual i de gènere de ciutat, i interpel·la i s’adreça als col·lectius LGTBI i al conjunt de la ciutadania, per una banda, per assolir una ciutat més respectuosa amb la Diversitat Sexual i de Gènere (DSG), ja que és un valor i una riquesa a promoure i defensar, i també perquè la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere s’ha d’integrar en totes les polítiques municipals promovent un canvi de mirada en el conjunt de la ciutadania.

La mesura va ser aprovada i presentada al Consell Plenari d’aquest 7 d’octubre i es pot consultar a l’arxiu adjunt.