A tots els barris es fan activitats al carrer perquè el veïnat en pugui gaudir: concerts, fires, mercats, activitats esportives, pirotècnia, atraccions de fira... Tots aquests esdeveniments, i molts més, hi tenen cabuda si es disposa de la llicència adequada. Per demanar-la, cal emplenar el formulari corresponent en funció de l’activitat i presentar-lo al Districte acompanyat de la documentació requerida per garantir la bona organització i la seguretat de l’acte, per a les persones participants i per a tot el veïnat.

En l’actual situació de pandèmia, a més de la documentació indicada als tràmits annexos, cal adjuntar el pla de contingència i prevenció de la covid-19 que garanteixi el compliment de les restriccions sanitàries vigents en cada moment. Només s’autoritzen activitats culturals amb un aforament de menys de 1.000 persones assegudes.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar almenys 30 dies abans de l’activitat a través del registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (demanant-hi cita prèvia) o del registre electrònic (amb certificat digital). La cita prèvia per portar la documentació en mà es pot sol·licitar al web o bé, amb menys temps d’espera, telefonant al 010 i demanant una cita per a registre a l’OAC.