128 projectes a Sants-Montjuïc per donar-hi suports

22/03/2021 - 11:46

Decidim. Només 20 dels 128 projectes validats a Sants-Montjuïc passaran a la fase final de votació. Tens fins al 5 d'abril per donar el teu suport a fins a 10 d'aquests projectes presentats per la ciutadania.

Els procés participatiu Decidim Pressupostos entra en la fase de priorització mitjançant la recollida de suports. Fins al 5 d'abril pots donar el teu a entre dos i deu projectes, dels 822 que s'han presentat i validat tècnicament a tot Barcelona. Als barris de Sants-Montjuïc n'hi ha 128, dels quals una quarta part proposen la pacificació o remodelació de carrers concrets, una vintena demanen espais verds i horts urbans, i molts altres, la creació d'espais de joc infantil o la millora d'equipaments de tota mena.

A Sants-Montjuïc, més de la meitat dels 254 projectes presentats l’any passat per la ciutadania, quan va començar aquest procés participatiu de Decidim Pressupostos després aturat per la pandèmia, han passat a aquesta segona fase de priorització. Un cop validats tècnicament per garantir que poden ser viables, ara tothom pot repartir entre 2 i 10 suports entre tots aquests projectes als barris:

Pel que fa a les temàtiques dels projectes presentats i validats, n’hi ha:

Ara, fins al 5 d’abril, qualsevol persona de més de 13 anys empadronada a Barcelona i registrada al web Decidim.Barcelona (donar-s’hi d’alta és gratuït i ben fàcil) disposa de fins a 10 suports que pot repartir com vulgui entre tots els projectes validats arreu de la ciutat. Els 20 projectes de cada districte que aconsegueixin més suports, un cop aplicats els criteris de distribució territorial que garanteixen l’equilibri entre barris, passaran a la fase de concreció i, finalment, a la votació que tindrà lloc al juny a través del mateix web Decidim.Barcelona. Es duran a terme els projectes més votats, fins a exhaurir els 3,6 milions d’euros de pressupost participatiu destinat als barris de Sants-Montjuïc.