Dimecres 18, plenari a Sants-Montjuïc

12/05/2022 - 15:12

Plenari. El Consell del Districte de Sants-Montjuïc es reuneix dimecres 18 de maig a les 18 h. La sessió es pot seguir tant presencialment al Saló de Plens com connectant-se a la retransmissió per internet.

Dimecres 18 de maig a les 18 hores, el Consell del Districte de Sants-Montjuïc es reuneix en sessió ordinària al Saló de Plens. La sessió es pot seguir tant presencialment com connectant-se a la retransmissió per internet.

Per assistir-hi presencialment com a públic, només cal acudir dimecres a la tarda a la seu del Districte (c. Creu Coberta, 104). Per internet, podeu seguir el plenari en directe en aquest mateix web a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Barcelona. A Twitter, l’etiqueta per comentar-ho és #PleSantsMont.

Aquests són els punts a tractar en aquesta sessió:

 • Informe d’actuacions realitzades a Sants-Montjuïc en l’àmbit de l’adolescència i la joventut 2019-2022.
 • Informe del regidor.
 • Propostes d’acord de la Comissió de Govern:
  • Emetre informe preceptiu sobre el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, d’iniciativa municipal.
  • Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació del reglament del Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte Sants-Montjuïc.
  • Aprovar i acordar elevar la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de Barcelona 2022, individual i col·lectiva.
 • Proposicions/declaracions de grup:
  – Grup Municipal ERC
  1. Que el govern del Districte obri un procés per estudiar cas per cas la situació de les entitats censades i actives del districte amb problemes d’espai físic, de materials o altres tipus de suport logístic, necessaris per a la realització de les activitats i serveis en benefici directe o indirecte de la ciutadania.
  2. Que el Consell Plenari del Districte aprovi destinar una part dels locals i altres bens immobiliaris de propietat municipal a proveir, a aquelles entitats considerades en necessitat, espais d’ús seguint uns criteris rigorosament transparents i equitatius.
  3.Que el govern del Districte valori la posada en acció d’un pla de rescat per a les entitats del districte en risc de desaparició per extrema precarietat logística.
  – Grup Municipal JxCat
  Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi la creació d’un espai de treball del procés de transformació de l’espai firal de Montjuïc integrat pels agents implicats en el procés, els representants dels grups polítics, les associacions, entitats i veïns dels barris afectats. Sol·licitem que aquest espai es reuneixi amb una periodicitat semestral i que en ell es faci seguiment del projecte.
  – Grup Municipal Cs
  Que el govern del Districte busqui una ubicació a Sants-Montjuïc que compleixi els requisits necessaris per realitzar un Museu del Transport. Aquest lloc hauria de generar amplis consensos, complir amb totes les mesures que exigeix una instal·lació d’aquestes característiques i ser un espai que podria tenir diferents usos compartits. Una vegada trobada aquesta ubicació, s’hauria d’instar l’Ajuntament de Barcelona a que instal·li allà el Museu del Transport de la nostra ciutat, i així complir amb aquesta històrica reivindicació pendent i evitar que el projecte quedi una altra vegada parat i no rebi l’impuls necessari per realitzar-lo, tal com ha passat amb els diferents governs que ha tingut l’Ajuntament de Barcelona en tots aquests anys.
  – Grup Municipal Valents
  Que el govern del Districte sol·liciti a la Ponència del Nomenclàtor de la ciutat que realitzi els tràmits pertinents per canviar el nom de la plaça dels Països Catalans per plaça del Jocs Olímpics de Barcelona 1992 amb motiu del 30è aniversari de la celebració de la XXV Olimpíada d’estiu.
 • Precs
  – Grup Municipal ERC
  Instem el govern del Districte a que estudiï la possibilitat de reubicar l’actual magatzem de la brigada municipal del carrer de Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 157-161, fora de l’entorn residencial del districte i que, en el cas que sigui factible, s’efectuï el seu trasllat en un termini màxim de sis mesos amb l’objectiu de garantir el descans i seguretat veïnal.
  – Grup Municipal ERC
  Que el govern del Districte ens presenti les solucions definitives pels problemes d’incivisme i vandalisme que han afectat els edificis de Mare de Déu de Port del 324 al 336, així com el calendari d’actuacions i la data per a la instal·lació de les tanques protectores.
  – Grup Municipal JxCat
  Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc presenti en el proper Consell Plenari un informe sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte, en el que constin els recursos extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis d’incivisme, els efectius policials amb els que es pretén comptar, els punts del districte on es reforçarà la presència policial, així com el nombre d’agents cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris.
  – Grup Municipal JxCat
  Que el Districte de Sants-Montjuïc realitzi els arranjaments al terra de l’entorn de l’ermita de Santa Madrona per tal que aquest espai pugui ser accessible i visitable; i que es permeti de nou la celebració de l’Aplec. Així mateix, sol·licitem que s’estudiï a través de la creació d’una comissió o grup de treball de patrimoni històric la possibilitat de poder organitzar visites guiades a l’ermita.
  – Grup Municipal Cs
  Que el govern del Districte confirmi que el tram del mur de contenció que separa el carrer de la Font Florida del parc del mateix nom, situat just en el camí que hi ha darrere de la residència, és responsabilitat de l’Administració (tal com reclamen els veïns). Una vegada confirmat, el govern del Districte ha d’instar Parcs i Jardins perquè faci la corresponent poda o manteniment de la vegetació que allà està creixent, per evitar que les branques arribin a les finestres dels edificis adjacents, la qual cosa no permetria l’entrada d’insectes o altres animals en aquests edificis, com passa actualment amb el pàrquing proper.
  – Grup Municipal Valents
  Augmentar les dotacions de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra al Districte de Sants-Montjuïc, per tal de garantir al màxim la seguretat i tranquil·litat dels nostres veïns.
 • Preguntes
  – Grup Municipal Cs
  Pot el govern del Districte indicar-nos la situació actual de l’última fase del col·lector del Paral·lel que uniria els dos trams ja realitzats, a més de facilitar-nos un calendari de les obres pendents, tal com reclamen els veïns del barri?
  – Grup Municipal Valents
  Que el govern municipal del Districte de Sants-Montjuïc expliqui el nombre total de pisos públics que l’Ajuntament de Barcelona té al districte. Especificant quants pisos tenia fins a l’any 2015 i la variació del període 2016 -2022, detallant el nombre de pisos entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra.
 • Seguiment de proposicions o precs:
  – Grup Municipal ERC
  Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició-declaració del Grup Municipal d’ERC aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 16 de desembre de 2019:
  “El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el Districte de les Corts, a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants-Les Corts en la visualització dels comerços associats a aquest, estudiant i implementant en el termini de sis mesos els projectes que l’eix comercial pugui proposar, destacant el caràcter de comerç de proximitat i la garantia als usuaris que aquesta pertinença implica, així com tots aquells que en el propi sentit es plantegin en el futur.”
  – Grup Municipal JxCat
  Que s’informi de l’estat d’execució,de la proposició-declaració del Grup Municipal de JxCat aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 14 de desembre de 2021:
  “Que el govern del Districte presenti al proper Plenari del Consell de Districte un pla d’actuació on s’especifiqui un calendari de les actuacions a realitzar al carrer de Burgos/Riera de Tena (expropiació, reallotjament i construcció de nou edifici).
  – Grup Municipal Cs
  Que s’informi de l’estat d’execució del prec del Grup Municipal de Cs acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 10 de març de 2022:
  “Que el govern del Districte procedeixi a instar l’Administració corresponent propietària de l’antiga oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social situada a l’ainguda del Paral·lel, núm.149, perquè els cedeixi aquest espai i així poder fer-hi algun equipament municipal tan necessari per al Poble-sec, o almenys que aquesta Administració recuperi aquest lloc per realitzar-hi alguna activitat que eviti la degradació d’aquesta antiga oficina, tal com sol·liciten els veïns i entitats del barri.”