Tall del carrer de Micaela Chalmeta

30/06/2021 - 19:57

Marina. Del 5 de juliol al 6 d'agost, per les obres de l'escomesa de calor del nou edifici d'habitatges del carrer d'Ulldecona, 26.

La rasa i el muntatge mecànic de l'escomesa de la xarxa de calor per al nou edifici d'habitatges del carrer d'Ulldecona, 26, obliguen a tallar al trànsit el carrer de Micaela Chalmeta, a la Marina del Prat Vermell, entre el 5 de juliol i el 6 d'agost en horaris habituals de treball.

La xarxa de distribució de calor d’Ecoenergies discorre pel carrer de Micaela Chalmeta, entre d’altres, al nou barri en edificació de la Marina del Prat Vermell. Perquè aquesta xarxa arribi al nou bloc de pisos del carrer d’Ulldecona, 26, cal construir-ne un nou ramal que entrarà a l’edifici per la façana del costat.

Aquestes obres obliguen a tallar el trànsit al carrer de Micaela Chalmeta, que només disposa d’un carril de circulació en sentit mar. Durant un mes, en els horaris habituals de treball de les obres, aquest carrer quedarà tallat a l’altura del d’Ulldecona. El desviament es realitzarà pels carrers Ulldecona, Pontils (habilitat actualment en doble sentit) i Cisó. El carrer de Micaela restarà en atzucac amb accés des del de Cisó.