El projecte de l'Hort al Terrat recull més de 3.500 quilos d'hortalisses durant el 2020

03/05/2021 - 10:35

El 90% de la producció dels Horts al Terrat es va destinar a menjadors socials i bancs d'aliments amb els que col·labora l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

El 90% de la producció dels Horts al Terrat es va destinar a menjadors socials i bancs d'aliments amb els que col·labora l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Malgrat les dificultats de l’any 2020 degut al confinament domiciliari i a les restriccions, la producció dels Horts al Terrat no es va aturar en cap moment. Segons les dades de l’IMPD, el total d’hortalisses recollides ha estat de 3590 quilos​ al llarg de l’any 2020. D’aquesta producció, prop del 90% de les quals es va dur a menjadors socials i la resta va anar destinada a les entitats i persones participants en el projecte. Des de l’inici del projecte, l’any 2016, la producció ha tingut un creixement sostingut que es relaciona per una banda amb l’augment del nombre d’horts, però també amb la millora en la gestió i el manteniment de les entitats de persones amb discapacitat que en tenen cura.

A tall d’exemple, la primera collita de l’any, el 27 de març de 2020, va ser de 234kg: 45 quilos de bledes, 85 quilos de faves i 260 enciams. La segona collita, el 15 d’abril, va collir un total de 285kg: 60kg de bledes, 80 kg de faves i 290 enciams. En total, en l’actualitat es cultiven 14 tipus d’hortalisses diferents entre tots els horts participants.

L’hort que millors resultats ha obtingut al llarg de l’any és l’hort del carrer València, amb 1067,72kg. La producció de la resta dels horts ha estat de 973,04kg, l’Hort de la Seu del Districte de Sants; 846,12kg, al Carrer Avinyó 7 i 473,77 kg, a Avinyó 15 al Districte de Ciutat Vella ; i finalment, 230,16kg a l’Hort de l’Espai Jove la Fontana. La variació en els resultats es deu, sense dubte, a les diferents dimensions de cadascun dels horts.

Amb la inauguració del nou Hort al Terrat del Palau Foronda ja són sis Horts al Terrat gestionats per persones amb dicapacitat als edificis públics de l’Ajuntament de Barcelona, als quals se sumen dos horts verticals més situats en altres equipaments públics.​