La Vila Veïna de Provençals del Poblenou inicia el seu desplegament

21/07/2021 - 12:14

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de creació de comunitats de cures a quatre territoris de la ciutat, un d'ells al barri de Provençals del Poblenou. Aquest estiu, es recolliran les necessitats i propostes del veïnat per tal d'elaborar un pla d’acció que ha de permetre desplegar accions, projectes i recursos per donar resposta a les necessitats detectades.

La Vila Veïna de Sant Martí, al barri de Provençals del Poblenou, inicia el seu desplegament amb l’objectiu de recollir les necessitats i propostes del veïnat. Durant tot l’estiu, el veïnat pot aportar les seves propostes i necessitats a l’equip de persones informadores que realitzen una enquesta porta a porta del territori.

L’objectiu és identificar el perfil i els suports amb els que compten les persones cuidadores del territori així com recollir reptes, mancances i oportunitats per tal de millorar l’atenció a la tasca de cura. A partir d’aquesta diagnosi s’elaborarà un pla d’acció que ha de permetre desplegar accions, projectes i recursos per donar resposta a les necessitats detectades.

Aquest pla d’acció permetrà crear recursos que generin espais de trobada i d’intercanvi perquè la cura no es visqui en soledat, millorar l’espai públic des d’una perspectiva de l’urbanisme de la vida quotidiana i amb perspectiva de gènere i afavorir una millor coordinació dels serveis i recursos existents al territori en clau de cures, entre d’altres.

En paral·lel, aquest estiu, també es desplegaran tres Vila Veïnes més a la ciutat, als barris de Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris), la Marina de Port (Sants-Montjuïc) i el Congrés i els Indians (Sant Andreu).

Vila Veïna: posant la vida al centre

Aquest és el nom amb el qual l’Ajuntament de Barcelona ha batejat un dels projectes més ambiciosos en relació a les cures a la ciutat. La iniciativa desplegarà durant aquest mandat 16 unitats territorials que disposaran d’un espai físic des del qual donar resposta a les necessitats vinculades a la cura que tingui el veïnat.

El projecte Vila Veïna té un pressupost inicial de 3,5 milions d’euros i s’adreça al conjunt de la població que viu al territori. Tot i així, se centrarà principalment en la infància i les persones grans, perquè és en aquestes edats en què les cures agafen especial importància. També en les persones cuidadores, que majoritàriament són dones, tant si fan la seva tasca de manera remunerada com si no.

L’objectiu és millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania a partir d’una millor coordinació dels serveis i recursos del territori, la qual cosa permetrà afrontar amb més eficiència i anticipació els canvis demogràfics i socials de la ciutat que es produiran durant els propers anys. Reconèixer la centralitat de les cures en el sosteniment de la vida i afavorir el sorgiments de comunitats que es cuiden, al costat de casa, és igualment la inspiració de Vila Veïna.