"L'OAC et truca", ara també per videconferència

25/02/2021 - 14:05

Ajuntament. "L'OAC et truca" es tracta d'un canal de relació virtual entre l'administracio i la ciutadania i que se suma a l'atenció presencial que ofereixen les Oficines d'Atenció Ciutadana.

El servei "L'OAC et truca" en què s'atén a la ciutadania de forma personalitzada per mitjà d'una trucada, ara també es pot fer per videotrucada. Aquest nou canal se suma a l'atenció presencial que ofereixen les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), que han hagut de reduir aforament, i a la tramitació telemàtica, que s'ha ampliat i millorat des de la irrupció de la pandèmia.

L’OAC et truca” permet a la ciutadania agafar una cita telèfonica o videotrucada. Rebrà un correu electrònic amb les indicacions i, en la data concertada, un informador de les Oficines d’Atenció Ciutadana es posarà en contacte per proporcionar la informació o realitzar el tràmit pel qual s’ha concertat la cita. El servei té una eina segura per realitzar videotrucades i un espai núvol per intercanviar documents que garanteix la confidencialitat.

A més de proporcionar informació i assessorament, es poden realitzar els següents tràmits:

 • Informació general i assessorament sobre tràmits
 • Informació del cens electoral
 • Informe de Coneixement de Residència: consulta sobre la situació d’una sol·licitud
 • Volants de padró
 • Alta al cens d’animals de companyia
 • Consulta prèvia per iniciar una activitat a Barcelona
 • Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres
 • Registre Gaudir +
 • Tràmits de tributs i multes

Des del mes de gener s’han fet prop de 8.500 atencions amb “L’OAC et truca”, de les quals 864 amb el nou servei de videotrucada. A banda de les OAC’s, el nou servei de tramitació per videotrucada també està disponible a l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH).

El desenvolupament d’aquest nou canal ha anat a càrrec de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), ens responsable de digitalitzar els serveis municipals per incrementar els nivells d’eficiència i millorar-ne la quailitat. S’ha fet seguint criteris de programari lliure i per tant està alliberat per al seu ús i disponible per la comunitat.

Els serveis d’atenció ciutadana s’adapten a la covid-19 

A causa de la pandèmia, s’han incorporat a la tramitació per internet 30 tràmits nous que abans només es podien fer presencialment  i s’ha fet un esforç per facilitar la tramitació telemàtica utilitzant mètodes d’identificació que siguin més senzills d’obtenir i utilitzar per part de la ciutadania.

Entre els tràmits rellevants que es poden fer amb sistemes d’identificació més senzills es troben:

 • Altes i canvis de domicili al Padró Municipal d’Habitants de la ciutat de Barcelona
 • Volants i certificats d’empadronament
 • Certificat negatiu de deute amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del Programa Autono+ Barcelona
 • Autorització especial per sol•licitud / ampliació de terrassa a causa de la COVID 19
 • Ajuts econòmics per estades temporals en residència per a la gent gran (Respir Plus)
 • Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat
 • Bonificacions IVTM
 • Pròrroga de l’impost increment valor al terreny (Plusvàlua)