Nou contracte per a un enllumenat públic més segur i eficient

17/11/2020 - 16:54

Urbanisme i infraestructures. El nou contracte permetrà millorar la sensació lumínica i la seguretat amb una tecnologia eficient.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat els plecs del nou contracte d’enllumenat públic 2022-2024. Es tracta d’un contracte de 3 anys, prorrogables 2 anys més, per valor de 18,8 milions d’euros anuals.

El nou contracte persegueix els objectius següents:

  • Identificar els punts foscos de la ciutat per poder-hi actuar d’una manera més àgil i ràpida.
  • Millorar el control i seguiment de les instal·lacions amb una gestió operativa que en redueixi el consum.
  • Consolidar una tecnologia eficient en l’enllumenat i la tecnologia LED.
  • Aconseguir més estabilitat en les instal·lacions, més garantia de servei i més capacitat de reacció davant de situacions crítiques.
  • Renovar instal·lacions per incrementar-ne la seguretat elèctrica.
  • Millorar les connexions elèctriques per a actes de ciutat.

El servei d’enllumenat a Barcelona actualment abasta 146.000 punts d’enllumenat públic i representa el 20% del total de consum d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum és molt inferior al de la mitjana de municipis de Catalunya, que es troba al voltant del 50%.

Per al nou contracte es mantenen els tres lots que hi ha actualment i que corresponen a tres zones de la ciutat: la zona A, que inclou els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-Montjuïc, els districtes on s’acumulen més punts de llum artístics i d’activitats lúdiques; la zona B, que inclou els districtes de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó, amb una alta concentració de punts viaris, i la zona C, que inclou els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, amb zones de muntanya i, per tant, una casuística diferent de la resta. Les empreses es podran presentar a un màxim de dos lots, però només podran ser adjudicatàries d’un sol lot.

El procés de licitació es divideix en dues fases. La primera, de selecció, en què s’escolliran vuit empreses segons l’experiència en manteniment i obres d’instal·lació d’enllumenat públic. I la segona, d’adjudicació, en què s’avaluaran els criteris vinculats a un judici de valor i els criteris automàtics, entre els quals hi ha l’oferta econòmica o la qualitat ambiental de la flota de vehicles.

El nou contracte es posarà en marxa el 2022 i preveu la subrogació del cent per cent del personal.

En trobareu més informació a https://energia.barcelona/ca/enllumenat-i-xarxes-de-calor-i-fred.