Obres al carrer dels Motors

27/07/2021 - 09:54

Obres. Els treballs comencen el 3 d'agost i es preveu que finalitzin el 25 d'agost.

Els treballs d’urbanització de la Marina del Prat Vermell avancen aquest estiu amb la pavimentació del tram del carrer dels Motors entre el passeig de la Zona Franca i el carrer de la Metal·lúrgia. Les obres començaran el 3 d’agost i es preveu que finalitzin el 25 d’agost. Seguidament, es treballarà en la millora dels entorns escolars de l’escola de la Mare de Déu de la Mercè fins al 10 de setembre.

Els treballs s’iniciaran el 3 d’agost amb la pavimentació i la pintura de la calçada muntanya del carrer dels Motors entre el passeig de la Zona Franca i el carrer de la Metal·lúrgia. Durant les obres, es retiraran els vehicles estacionats en aquest sector. Per contra, es permetrà el pas de vehicles cap als carrers de Pontils i Conesa.

Un cop finalitzada la calçada muntanya, del 10 al 12 d’agost, es treballarà en l’aglomerat, l’acabament de la vorada i la pintura de la calçada mar del mateix tram del carrer dels Motors.

Les obres al tram del carrer dels Motors, comprès entre els carrers d’Ascó i de la Metal·lúrgia, faran necessari que la circulació de vehicles es desplaci a la nova calçada muntanya on s’habilitarà un carril de circulació per sentit. Simultàniament, en el tram entre el carrer d’Ascó i el passeig de la Zona Franca, s’ocuparà parcialment la calçada mar deixant un carril de circulació en sentit Llobregat a la nova calçada muntanya i un carril de circulació en sentit Besòs a la calçada mar. Al tram del carrer Motors més proper al passeig de la Zona Franca, s’ocuparan els carrils més propers a la mitjana, un a la calçada mar i un a la calçada muntanya, per procedir a la seva urbanització.

Del 13 al 25 d’agost, es procedirà al pintat de la calçada mar del tram que va del passeig de la Zona Franca i el carrer de la Metal·lúrgia. Per facilitar els treballs, s’ocuparà parcialment la calçada mar deixant a la calçada muntanya la secció de trànsit definitiva i a la calçada mar, un carril de circulació. A l’àmbit més proper al passeig de la Zona Franca, es mantindrà l’ocupació dels carrils més propers a la mitjana amb vista a fer-ne la urbanització posterior.

A partir del dia 25 d’agost i fins al 10 de setembre, es treballarà en la millora i la protecció dels entorns de l’escola Mare de Déu de la Mercè a través de la instal·lació d’una vorera tàctica sobre calçada, baranes i mobiliari.