Participa en la definició dels entorns de l'estació de Sants

27/01/2021 - 19:42

La renovació de l'estació de Sants i el seu entorn és un projecte que impulsa l'administració ferroviària Adif en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és millorar el funcionament de l'estació i de tota la zona pel que fa a mobilitat i qualitat dels espais públics adjacents.

Les administracions volen incloure les perspectives dels veïns i veïnes, i de les diferents entitats del barri i de la ciutat, perquè aquesta transformació urbana compti amb tots els criteris de qualitat i vitalitat perquè la vida quotidiana a l’entorn de l’estació de Sants sigui més saludable, diversa i segura, tot facilitant-hi els usos ciutadans de l’espai públic.

Aquest procés participatiu tindrà tres fases de sessions informatives i debats sobre els criteris d’intervenció urbana i com han de ser els espais públics: a la primera fase es debatran els criteris generals d’intervenció per a la transformació de l’entorn de l’estació de Sants; a la segona, les característiques específiques que ha de tenir l’espai urbà de la plaça dels Països Catalans i el seu entorn; finalment hi haurà una fase de retorn a la ciutadania explicant les propostes recollides. D’aquestes sessions se’n faran amb col·lectius específics i també de manera oberta a tothom. L’evolució de tot el procés participatiu es pot seguir a l’apartat corresponent del web Decidim Barcelona.

El projecte d’ampliació i millora de l’estació de Sants que prepara Adif, en col·laboració amb una oficina tècnica específica de l’Ajuntament de Barcelona, ha de millorar la integració d’aquesta infraestructura estratègica en l’entorn urbà. Per a això caldrà revisar l’organització i el funcionament de tots els mitjans de transport que hi conflueixen, amb propostes com traslladar al subsòl tota l’àrea per encotxar i desencotxar, o donar continuïtat al corredor verd entre l’av. Josep Tarradellas i el pg. Sant Antoni, tot responent als condicionants socials i urbans existents.